OUDSHOORN LEEMWERK

Maarten Oudshoorn werkt vanuit een technische benadering van stucwerk en levert leemstucwerk dat de professionele normen haalt. ‘Tierrafino-producten en – kleuren zijn van stabiele kwaliteit en sluiten perfect aan op de vragen van mijn klanten’.